Dół promieniowy - Fossa radialis

Opis

The radial fossa is situated on the cranial aspect of the condyle of humerus, opposite to the fossa olecrani. In the dog, the olecranon and radial fossa communicate with the supratrochlear foramen


Text by Antoine Micheau, MD - Copyright IMAIOS

Zdjęcia

Pobierz vet-Anatomy

Użytkownicy telefonów komórkowych i tabletów mogą pobrać w Appstore lub na Googleplay.

vet-Anatomy na Appstore vet-Anatomy  na Googleplay