Dół wyrostka łokciowego - Fossa olecrani

Opis

The olecranon fossa is a deep groove on the caudal surface of humerus, proximal to trochlea, which contacts with a part of olecranon.


Text by Antoine Micheau, MD - Copyright IMAIOS

Zdjęcia

Pobierz vet-Anatomy

Użytkownicy telefonów komórkowych i tabletów mogą pobrać w Appstore lub na Googleplay.

vet-Anatomy na Appstore vet-Anatomy  na Googleplay