Guzowatość kości promieniowej - Tuberositas radii

Opis

The radial tuberosity is a roughly area of the dorsomedial part of the neck of the radius, for insertion of the biceps brachii muscle. 


Text by Antoine Micheau, MD - Copyright IMAIOS

Zdjęcia

Pobierz vet-Anatomy

Użytkownicy telefonów komórkowych i tabletów mogą pobrać w Appstore lub na Googleplay.

vet-Anatomy na Appstore vet-Anatomy  na Googleplay