Hamatus process - Processus hamatus

Opis

The acromion extends ventrally in carnivores as the hamate process and extends caudally in felidae as the suprahamate process. The rabbits possess the both processes of acromion (hamate and suprahamate)


Text by Antoine Micheau, MD - Copyright IMAIOS

Zdjęcia

Pobierz vet-Anatomy

Użytkownicy telefonów komórkowych i tabletów mogą pobrać w Appstore lub na Googleplay.

vet-Anatomy na Appstore vet-Anatomy  na Googleplay