Intermedioradial carpal bone - Os carpi intermedioradiale

Opis

In carnivores, the radial carpal (scaphoid) bone is fused with the intermediate carpal (lunate) bone to form the intermedioradial carpal bone (scapholunate bone).


Text by Antoine Micheau, MD - Copyright IMAIOS

Zdjęcia

Pobierz vet-Anatomy

Użytkownicy telefonów komórkowych i tabletów mogą pobrać w Appstore lub na Googleplay.

vet-Anatomy na Appstore vet-Anatomy  na Googleplay