Mięsień dwubrzuścowy - Musculus digastricus

Hierarchia anatomiczna

Terminy ogólne > Myology > Mięśnie głowy > Mięsień dwubrzuścowy

Anatomia dzieci


Przetłumacz obraz

Opis

Origin: Paracondylar process of the occiput.

Insertion: Ventromedial border of the mandible.

Action: Opens the jaws.

Nerve: Trigeminus and facialis.


Text by Antoine Micheau, MD - Copyright IMAIOS

Zdjęcia

Pobierz vet-Anatomy

Użytkownicy telefonów komórkowych i tabletów mogą pobrać w Appstore lub na Googleplay.

vet-Anatomy na Appstore vet-Anatomy  na Googleplay