Mięsień lędźwiowy mniejszy - Musculus psoas minor

Hierarchia anatomiczna

Terminy ogólne > Myology > Muscles of pelvic limb > Mięsień lędźwiowy mniejszy

Tłumaczenia

Opis

Origin: Tendinous fascia of the quadratus lumborum at the level of the last thoracic vertebrae and on the ventral surface of the last thoracic vertebra and on the first four or five lumbar vertebrae.

Insertion: Arcuate line as far as the iliopectineal eminence.

Action: To steepen the pelvis, or to flex the lumbar part of the vertebral column.

Nerve: Lateral branches of the rami ventrales of the lumbar nerves.


Text by Antoine Micheau, MD - Copyright IMAIOS

Zdjęcia

Pobierz vet-Anatomy

Użytkownicy telefonów komórkowych i tabletów mogą pobrać w Appstore lub na Googleplay.

vet-Anatomy na Appstore vet-Anatomy  na Googleplay