Mięsień skośny wewnętrzny - Musculus obliquus internus abdominis

Hierarchia anatomiczna

Terminy ogólne > Myology > Mięśnie brzucha > Mięsień skośny wewnętrzny

Anatomia dzieci


Tłumaczenia

Opis

Origin: Tuber coxae.

Insertion: Thirteenth rib and cartilage of the twelfth rib.

Action: Compression and support of the abdominal viscera.

Nerve: Medial branches of the last few intercostales and costoabdominalis, iliohypogastricus and ilioinguinalis nerves.


Text by Antoine Micheau, MD - Copyright IMAIOS

Zdjęcia

Pobierz vet-Anatomy

Użytkownicy telefonów komórkowych i tabletów mogą pobrać w Appstore lub na Googleplay.

vet-Anatomy na Appstore vet-Anatomy  na Googleplay