Mięśnie klatki piersiowej - Musculi thoracis

Hierarchia anatomiczna

Terminy ogólne > Myology > Mięśnie klatki piersiowej

Anatomia dzieci


Tłumaczenia

Opis

The musculi thoracis are the muscles of the thoracic wall, including in the Vth NAV:

 • Pectoral muscles:
  • Musculi pectorales superficiales
   • Musculus pectoralis descendens
   • Musculus pectoralis transversus
  • Musculus pectoralis profundus [musculus pectoralis ascendens]
 • Musculus subclavius
 • Musculus serratus ventralis thoracis
 • Musculi levatores costarum
 • Intercostal muscles:
  • Musculi intercostales externi
  • Musculi intercostales interni
 • Musculi subcostales
 • Musculus retractor costae
 • Musculus transversus thoracis
 • Musculus rectus thoracis

Text by Antoine Micheau, MD - Copyright IMAIOS
Illustrated Veterinary Anatomical Nomenclature - 3rd edittion - Gheorghe M. Constantinescu, Oskar Schaller - Enke

Zdjęcia

Nie ma jeszcze zdjęcia zawierającego tę część anatomiczną.

Pobierz vet-Anatomy

Użytkownicy telefonów komórkowych i tabletów mogą pobrać w Appstore lub na Googleplay.

vet-Anatomy na Appstore vet-Anatomy na Googleplay