Nadkłykieć przyśrodkowy - Epicondylus medialis

Opis

The medial epicondyle is located on the medial part of distal extremity of the humerus, for attachment of flexor muscles of the carpus and digits.


Text by Antoine Micheau, MD - Copyright IMAIOS

Zdjęcia

Pobierz vet-Anatomy

Użytkownicy telefonów komórkowych i tabletów mogą pobrać w Appstore lub na Googleplay.

vet-Anatomy na Appstore vet-Anatomy  na Googleplay