Medial sesamoid bone of gastrocnemius - Os sesamoideum medialis musculus gastrocnemii

Opis

In carnivores, there are two sesamoid bones of gastrocnemius (fabellae in veterinary medicine) localized in the medial and lateral head of gastrocnemius. 


Text by Antoine Micheau, MD - Copyright IMAIOS

Zdjęcia

Pobierz vet-Anatomy

Użytkownicy telefonów komórkowych i tabletów mogą pobrać w Appstore lub na Googleplay.

vet-Anatomy na Appstore vet-Anatomy  na Googleplay