Intermedioradial carpal bone [Scapholunatum] - Os carpi intermedioradiale [Os scapholunatum]

Opis

In carnivores, the radial carpal (scaphoid) bone is fused with the intermediate carpal (lunate) bone to form the intermedioradial carpal bone (scapholunate bone).


Text by Antoine Micheau, MD - Copyright IMAIOS

Zdjęcia

Pobierz vet-Anatomy

Użytkownicy telefonów komórkowych i tabletów mogą pobrać w Appstore lub na Googleplay.

vet-Anatomy na Appstore vet-Anatomy  na Googleplay