Otwór kręgowy - Foramen vertebrale

Hierarchia anatomiczna

Terminy ogólne > Osteology > Szkielet osiowy > Kręgosłup > Otwór kręgowy

Tłumaczenia

Opis

The vertebral arch (or neural arch) forms the vertebral foramen dorsally and laterally (the body forming the ventral part). Together, each adjacent vertebral foramina form the vertebral canal that contains the spinal cord.


Text by Antoine Micheau, MD - Copyright IMAIOS

Zdjęcia

Pobierz vet-Anatomy

Użytkownicy telefonów komórkowych i tabletów mogą pobrać w Appstore lub na Googleplay.

vet-Anatomy na Appstore vet-Anatomy  na Googleplay