Otwór przewodu słuchowego zewnętrznego - Porus acusticus externus

Opis

The external acoustic opening is the opening of the osseous part of the external acoustic meatus, visible on the skull.


Text by Antoine Micheau, MD - Copyright IMAIOS
Illustrated Veterinary Anatomical Nomenclature - 3rd edittion - Gheorghe M. Constantinescu, Oskar Schaller - Enke

Zdjęcia

Pobierz vet-Anatomy

Użytkownicy telefonów komórkowych i tabletów mogą pobrać w Appstore lub na Googleplay.

vet-Anatomy na Appstore vet-Anatomy  na Googleplay