Otwór wyrostka pochyłego - Foramen transversarium

Opis

The transverse processes of cervical vertebrae are each perforated toward their base by the transverse foramen for passage of vertebral vessels and nerve.


Text by Antoine Micheau, MD - Copyright IMAIOS

Zdjęcia

Pobierz vet-Anatomy

Użytkownicy telefonów komórkowych i tabletów mogą pobrać w Appstore lub na Googleplay.

vet-Anatomy na Appstore vet-Anatomy  na Googleplay