Płatek przegrodowy - Cuspis septalis

Hierarchia anatomiczna

Serce > Komora prawa > Zastawka przedsionkowo-komorowa prawa > Płatek przegrodowy

Tłumaczenia

Opis

Nie ma jeszcze opisu tej części anatomicznej.


Zdjęcia

Nie ma jeszcze zdjęcia zawierającego tę część anatomiczną.

Pobierz vet-Anatomy

Użytkownicy telefonów komórkowych i tabletów mogą pobrać w Appstore lub na Googleplay.

vet-Anatomy na Appstore vet-Anatomy  na Googleplay