Powierzchnia podkolanowa - Facies poplitea

Opis

The popliteal surface is located on the caudodistal part of body of femur: it is smooth triangular area bounded laterally by the continuation of the medial and lateral lips of facies aspera, and distally by the intercondylar line.


Text by Antoine Micheau, MD - Copyright IMAIOS

Zdjęcia

Pobierz vet-Anatomy

Użytkownicy telefonów komórkowych i tabletów mogą pobrać w Appstore lub na Googleplay.

vet-Anatomy na Appstore vet-Anatomy  na Googleplay