Powierzchnia spojeniowa - Facies symphysialis

Opis

The ramus (medial branch) of ischium is medial to obturator foramen and fuses cranially with the caudal ramus of the pubic bone. His medial surface, the symphysial surface, forms the caudal part of the pelvic symphysis.


Text by Antoine Micheau, MD - Copyright IMAIOS

Zdjęcia

Pobierz vet-Anatomy

Użytkownicy telefonów komórkowych i tabletów mogą pobrać w Appstore lub na Googleplay.

vet-Anatomy na Appstore vet-Anatomy  na Googleplay