Powierzchnia spojeniowa - Facies symphysialis

Opis

The caudal ramus of pubic bone forms the medial border of the obturator foramen and fuses by its symphysial surface with the opposite side to form the symphysis pubis.


Text by Antoine Micheau, MD - Copyright IMAIOS

Zdjęcia

Pobierz vet-Anatomy

Użytkownicy telefonów komórkowych i tabletów mogą pobrać w Appstore lub na Googleplay.

vet-Anatomy na Appstore vet-Anatomy  na Googleplay