Powierzchnia stawowa guzka żebra - Facies articularis tuberculi costae

Opis

The costal tubercle is a dorsal eminence between the neck and the body of a rib. The costal tubercle bears an articular facet (Articular facet of costal tubercle) for articulation with the transverse process of the corresponding vertebra.


Text by Antoine Micheau, MD - Copyright IMAIOS

Zdjęcia

Pobierz vet-Anatomy

Użytkownicy telefonów komórkowych i tabletów mogą pobrać w Appstore lub na Googleplay.

vet-Anatomy na Appstore vet-Anatomy  na Googleplay