Troczek prostowników - Retinaculum extensorum

Opis

The extensor retinaculum is composed by fascial bands of dorsal fascia of hand, that stretch transversally across dorsal surface of carpus retaining extensor tendons.


Text by Antoine Micheau, MD - Copyright IMAIOS

Zdjęcia

Pobierz vet-Anatomy

Użytkownicy telefonów komórkowych i tabletów mogą pobrać w Appstore lub na Googleplay.

vet-Anatomy na Appstore vet-Anatomy  na Googleplay