Trzon kości kulszowej - Corpus ossis ischii

Opis

The body of ischium is located laterally from the obturator foramen. It is a part of the acetabulum and his dorsal border unites with the dorsal border of the ilium to form the ischiatic spine .


Text by Antoine Micheau, MD - Copyright IMAIOS

Zdjęcia

Pobierz vet-Anatomy

Użytkownicy telefonów komórkowych i tabletów mogą pobrać w Appstore lub na Googleplay.

vet-Anatomy na Appstore vet-Anatomy  na Googleplay