Więzadła śródręcza dłoniowe - Ligamentorum metacarpea palmaria

Opis

The dorsal and palmar ligaments pass transversely from one bone to another on the dorsal and palmar surfaces of the base of metacarpal bones.


Text by Antoine Micheau, MD - Copyright IMAIOS

Zdjęcia

Pobierz vet-Anatomy

Użytkownicy telefonów komórkowych i tabletów mogą pobrać w Appstore lub na Googleplay.

vet-Anatomy na Appstore vet-Anatomy  na Googleplay