Więzadła śródręcza międzykostne - Ligamentorum metacarpea interossea

Hierarchia anatomiczna

Terminy ogólne > Arthrology > Joints of thoracic limb > Stawy dłoni > Stawy międzyśródręcza > Więzadła śródręcza międzykostne

Tłumaczenia

Opis

The interosseous ligaments connect the contiguous bases of metacarpals, just distal to their collateral articular facets.


Text by Antoine Micheau, MD - Copyright IMAIOS

Zdjęcia

Pobierz vet-Anatomy

Użytkownicy telefonów komórkowych i tabletów mogą pobrać w Appstore lub na Googleplay.

vet-Anatomy na Appstore vet-Anatomy  na Googleplay