Wyrostek kruczy - Processus coracoideus

Opis

 The coracoid process is a medial process on supraglenoid tubercle for origin of coracobrachial muscle; it remains small in domestic animals.


Text by Antoine Micheau, MD - Copyright IMAIOS

Zdjęcia

Pobierz vet-Anatomy

Użytkownicy telefonów komórkowych i tabletów mogą pobrać w Appstore lub na Googleplay.

vet-Anatomy na Appstore vet-Anatomy  na Googleplay