Wyrostek rylcowaty - Processus styloideus

Opis

The head of ulna continues distally as the lateral styloid process.

The articular surface for the carpe of the syloid of ulna articulates with the ulnar carpal (triangular, triquetrum) bone.


Text by Antoine Micheau, MD - Copyright IMAIOS

Zdjęcia

Pobierz vet-Anatomy

Użytkownicy telefonów komórkowych i tabletów mogą pobrać w Appstore lub na Googleplay.

vet-Anatomy na Appstore vet-Anatomy  na Googleplay